Loch Ness - Monster added

 

Dawn Patrol

 

Train Dog

 

Midnight in Wales

 

War Dog

 

Warhorse

 

Calon Lan
 
  Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
  Aur y byd na'i berlau man,
  Gofyn 'r'wyf am galon hapus,
  Galon onest, calon lan.
  Chorus/Cytgan
  Calon lan yn llawn daioni,
  Tecach yw na'r lili dlos,,
  Dim ond calon lan all ganu
  Canu'r dydd a chanu'r nos.
  Pe dymunwn olud bydol,
  Adain fuan ganddo sydd,
  Golud calon lan rinweddol,
 

Yn dwyn bythol elw fydd.

  Chorus/Cytgan
  Calon lan yn .......
  Hwyr y bore fy nymuniad,
  Gwyd i'r nef ar adain can,
  Ar i Dduw, er mwyn fy Nhgeiwad,
  Rhoddi imi galon lan.
  Chorus/Cytgan
  Calon lan yn ....

 

Paham mae dicter, O! Myfanwy,
Yn llenwi'th lygaid duon du,
A'th ruddiau tirion, O! Myfanwy,
Heb wrido wrth fy ngweled i.
Pa le mae'r wen oedd ar dy wefus,
Fu'n cynnau cariad ffyddlon, ffol,
Pa le mae'r sain dy eiriau melys,
Fu'n denu'm calon ar dy ol
.
Myfanwy! boed yr oll o'th fywyd,
Dan heulwen ddisglair canol dydd,
A boed i'r rosyn gwritgoch iechyd,
I ddawnsio ganmwlydd ar dy rudd,
Anghofia'r oll o'th addewidion
A wnest i rywun, eneth ddel,
A dyro'th law, Myfanwy dirion,
I ddim ond dweud y gair 'Ffarwel'.,

Website design and construction by Micromountain